Werking

Afhankelijk van de gebruikte methode in het laboratorium, wordt er een druppel goed gemengde of gecentrifugeerde urine op de telkamer aangebracht. U zal merken dat er door capillaire werking een mooie gelijkmatige uitspreiding gebeurt van de vloeistof. Indien gewenst kan u ook nog vooraf een druppel Fast Read® 10 kleurstof aan het urinesediment toevoegen. Dit is om een nog betere identificatie of visualisering van de cellulaire elementen te verkrijgen. Observeer nu de kamer met een geschikte microscooplens. Als u bijvoorbeeld een lens van 40 gebruikt, komt uw gezichtsveld ongeveer overeen met de oppervlakte van één vierkantje van het raster. Zo krijgt u het beste beeld voor een ideale telling van de cellen per veld.

Het geïntegreerde dekglaasje reduceert in zeer grote mate een mogelijke besmetting tussen de gebruiker en het staal. Ook kruiscontaminatie tussen de stalen onderling wordt vermeden door overvloeischotten die zich tussen de verschillende kamers bevinden.