Disclaimer & Privacy Statement

Deze website is eigendom van MLS nv
Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Ringlaan 7, 8930 Menen, België
Telefoon: +32 (0)56 53 11 33
E-mail: info@mls.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0429 447 902
RPR Kortrijk

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan MLS nv of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
MLS nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal MLS nv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
MLS nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. MLS nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
MLS nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
MLS nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking, MLS nv, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese verordening van 25 mei 2018 (EU richtlijn 95/46/EC) ook wel GDPR met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestellingen, versturen van nieuwsbrieven en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien wij uw gegevens wensen te gebruiken voor andere doeleinden wordt u hiervoor steeds de vraag gesteld.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage, eventuele correctie of verwijdering van gegevens (waar deze niet wettelijk verplicht zijn) van uw persoonsgegevens. Deze aanvraag stuurt u naar MLS nv – Ringlaan 7, 8930 Menen, België – privacy@mls.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, MLS nv heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
MLS nv houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op privacy@mls.be.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Deze website maakt gebruik van ‘First party cookies’ (= technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren, voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan) en ‘Third Party cookies’ (= cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert).

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Gegevens worden beperkt bijgehouden (26 maanden). Er wordt geen gebruik gemaakt van demografische interesse rapporten (zoekgedrag en identificatie op leeftijd, geslacht of interesses). Wel maken we gebruik van informatie zoals het soort technologie die u gebruikt (smartphone, desktop, …) en welke browsersoftware of besturingssysteem u gebruikt. Ook wordt uw locatie nagegaan om een beeld te krijgen van de geografische spreiding van de bezoekers aan onze site, dit is gekoppeld aan uw IP-adres.

GDPR Policy

Met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is MLS nv gebonden aan het wettelijke kader van de Privacywet, dit is de Wet van 8 december 1992 en de Europese verordening van 25 mei 2018.

Alle persoonsgegevens worden proportioneel bijgehouden voor hun bedoelde functie. Indien deze niet meer van toepassing zijn voor een eerder bestemd doel worden deze gewist of geanonimiseerd. Mocht deze info alsnog nuttig zijn wordt aan de eigenaar van de persoonsgegevens toestemming gevraagd om deze voor het nieuwe doel te gebruiken. Deze heeft steeds het recht zijn toestemming in te trekken.

MLS nv stelt volgende doelen voorop in het bewaren van persoonsgegevens:

  • Alle data binnen MLS nv wordt gestructureerd bijgehouden zodat het beheer hiervan evident is.
  • Er worden door MLS nv enkel relevante gegevens verzameld, er wordt niet onnodig naar extra info gevraagd. Deze info wordt enkel bijgehouden voor de nodige duur of wordt hierna geanonimiseerd indien verdere statistiek gewenst is (proportioneel).
  • MLS nv is transparant rondom de verzamelde info, bij vragen rond de persoonlijke info die verzameld wordt kan steeds contact worden opgenomen met MLS nv. De klantdata wordt niet gedeeld (verkocht of verhuurd) met derden, maar wordt enkel gebruikt voor interne doeleinden (commercieel bv: aankoophistoriek, financieel bv: het maken van facturen en creditnota’s, technisch bv: logs bij herstelling van apparaten).
  • Binnen MLS nv worden er meerdere veiligheidsmaatregelen genomen. Infrastructuur wordt dan ook constant up-to-date gehouden en aangepast om nieuwe dreigingen te minimaliseren volgens best practice principes.
  • MLS nv communiceert met medewerkers en klanten rond privacy gegevens en de behandeling hiervan.
  • MLS nv-medewerkers worden op de hoogte gehouden van de behandeling en risico’s van privégegevens, de nodige personen worden hieromtrent ook verder opgeleid.